Om oss

Energy Control er ett rådgivende selskap innenfor smarte bygg.

Vårt fokus er å legge til rette for best mulig samarbeid mellom teknikk og oss mennesker uansett størrelse på bygningsmassen. Løsningen skal oppleves som smart, samtidig som den er energi-og driftseffektiv.


Energy Control visjon er å være den foretrukne samarbeidsparter på nye og eksisterende bygg, vi skal være oppdatert og løsningsorientert for å finne den riktige teknologien for akkurat ditt bygg, og vi har alltid ett forhold til kost/nytte.

Vi skal bruke den nyeste teknologien for å sørge for at vi bygger riktig for morgendage og ta høyde for morgendagens tekniske løsninger i planleggingsfasen.
Vi skal også bruke de riktige verktøyene for å feilsøke på bygg og ikke minst, vår misjon er at vi skal sørge for at "alle bygg har rett til å bli smarte!"

 

 

Vår ekspertise

Nybygg

Skal du bygge nytt smartbygg? Vi mener at smartbygg er det samme som å gjøre ett smart valg som er rimeligere å bygge, rimeligere å drifte, samtidig som det verdsettes høyere enn tradisjonelle bygg, så lenge det blir gjort riktig.

Man ser i de nye byggene at ITB-rollen er avgjørende for å fanger opp grensesnittet mellom de ulike fagene slik at man ikke ender opp med å betale for dobbelt eller trippelt på sensorikk og styring.

En viktig nøkkelfaktor er tidligfase, her kan man ta de riktige valgene, dette er avgjørende løsninger som er ireversible og kan få store konsekvenser for funksjonalitet, pris og verdi.

Involver oss tidlig i ditt byggeprosjekt!


 

Eksisterende bygg

Byggene våre som står i dag, kommer til å være 80% av av den totale bygningsmassen vi har i 2050. Det sier seg selv at her må vi gjøre noe.

Vi har stort fokus på eksisterende bygningsmasse og mener at alle bygg har retten til å bli smart - Med smart mener vi at bygget snakker til deg.

For eksisterende bygningsmasser med tradisjonell styring bistår vi med å utvikle dette videre - Der vi mangler styring og det tradisjonelle SD-anlegget ikke passer inn, gir vi deg innsikt ved hjelp av sensorikk.


 

Leietaker

Har du ett bygg eller en etasje som ikke fungerer for deg? Er det problemer med inneklima?

Viste du at dårlig inneklima gir utslag på bunnlinjen. Tidligere har man ikke klart å kontrollere dette, men med dagens teknologi kan vi enkelt kontrollere inneklimaet.