Stor interesse for Proptech frokost

Torgeir Hågøy
Journalist

Rundt hundre teknologi- og eiendomsinteresserte møtte opp da trioen Energy Control, Entro og Adaptic inviterte til Proptech frokost i Bergen.


– Responsen var mye større enn vi hadde turt å håpe på. Det viser at veldig mange er opptatt av hva som rører seg når det gjelder eiendomsteknologi, spesielt knyttet til energi og styring av bygg, sier gründer og daglig leder av Energy Control, Tommy Hagenes.

Jobber med nesten alle
Proptech Frokosten ble arrangert av Energy Control, Entro og Adaptic. Alle de tre selskapene jobber for å løse energiutfordringene som mange bygg i dag står overfor, men med litt ulike innfallsvinkler. De tre aktørene samarbeider godt og derfor har de også innledet et samarbeid.
– Sammen jobber vi med nesten alle eiendomsaktørene i landet, og kombinert har vi den kompetansen som kreves for å løse veldig mange av de utfordringene byggeiere har knyttet til utdaterte bygg og høye energipriser, sier avdelingsleder for Entro i Bergen, Gard Morken, som understreker:
– Vi jobber med de samme problemstillingene, men med litt ulik tilnærming. Derfor komplementerer vi hverandre veldig godt, sier Morken.

Vil bli forbudt å leie ut
Frokosten var en del av og kickstartet Innovasjonsuken OPP som denne uken arrangeres i Bergen. Innovasjonsuken Opp beskriver seg selv som en «feiring av entreprenørskap». På Proptech-frokosten var det energistyring som stod på dagsorden.
– Det kommer nye krav knyttet til energimerking og bygg. Det betyr blant annet at det i 2030 ikke vil være lov å leie ut bygg med dårligere energimerke enn D. Det er litt stress, men energieffektivisering er den innsatsfaktoren med størst potensial for lavere energiforbruk og et bedre energimerke, sa Andreas Grimen fra Entro.

Sultne på mer
Adaptic jobber med den overordnede bruken og forvaltningen av energi i næringsbygg. Selskapet digitaliserer viktige kjerneprosesser og gjør det enklere for gårdeiere å fordele energikostnadene mellom leietakerne og dem selv som gårdeier.
– Dette gjør det også enklere for gårdeiere å gjøre energiinvesteringer i byggene sine, sier Mathias Pedersen i Adaptic.

Energy Control jobber med praktisk energioptimalisering. Det vil kort fortalt si at selskapet bruker sensorer for å få full kontroll over dagens situasjon og så gjør tiltak basert på dette.
– Vi har i veldig mange tilfeller, ofte over natten, sett en energireduksjon på over 50 prosent, sier Tommy Hagenes.

Han forteller at Proptech Frokosten definitivt ikke blir den siste.
– Dette var veldig gøy. Vi opplever at aktørene i Bergen er sultne på flere slike arrangementer, så vi kommer derfor til å arrangere flere frokoster fremover, sier Hagenes.

Torgeir Hågøy
Experienced Journalist with a demonstrated history of working in the public relations and communications industry. Skilled in Headline Writing, Breaking News, Journalism, Media Relations, and Online News. Strong media and communication professional with a Cand. mag focused in Journalism from Mediehøgskolen.