BT ble med da vi kuttet energibruken på Verftet

For oss er det avgjørende at vi klarer å redusere energibruken på Verftet
BT ble med da vi kuttet energibruken på Verftet

For oss er det avgjørende at vi klarer å redusere energibruken på Verftet

For USF Verftet innebærer de økte strømprisene en dramatisk kostnadsøkning. BT ble med da Energy Control og Airthings på bare to timer tok grep som  kuttet energibruken med 40 prosent.  

– For oss er det avgjørende at vi klarer å redusere energibruken på Verftet. Med de økte energiprisene har strømkostnadene våre økt med cirka én millioner kroner årlig. Vi har derfor fått i oppdrag av styret å gjøre det vi kan for å få å redusere forbruket, sier driftsleder på USF Verftet, Hallvard Nomeland.  

I begynnelsen av oktober rykket derfor Tommy Hagenes fra Energy Control og Petter Marthinussen fra Airthings inn for å se hva de kunne gjøre. Sammen monterte de en håndfull Airthings-sensorer som blant annet målte luftkvalitet og tilstedeværelse. Disse ble så koblet trådløst opp mot byggets energisentral. Alt var gjort på bare to timer.  

– Da vi aktiverte sensorene og de tok over styringen av bygget stupte energibruken umiddelbart med 70 prosent. Dette var på et tidspunkt da det ikke var folk i bygget, så et stort fall var forventet. Etter en ukes drift ser vi en reduksjon på cirka 40 prosent, sier Hagenes.  

Mye av årsaken til den store energibesparelsen er at bygget nå styres basert på behov og ikke etter kalender.  

– Tidligere måtte man manuelt gå inn og styre ventilasjonsanlegget og fortelle det når det skulle ta ned intensiteten og når den skulle opp igjen. Det nye er at man i dag kan overlate dette til sensorene. Sensorene fra norske Airthings har blitt så gode at de ikke bare henter data fra bygget, de kan også styre bygget basert på faktisk behov. I de aller fleste tilfeller betyr dette betydelige energibesparelser, sier Hagenes.  

Besparelsene som USF Verftet har oppnådd er ikke unike. Svært mange bygg har det samme potensialet.  

– For den enkelte betyr dette betydelige besparelser, både i rene energikostnader, men også i kostnader knyttet til oppgradering av bygningsmassen. Tidligere ville disse grepene i veldig mange tilfeller kostet mange hundre tusen, kanskje millioner kroner. Ny sensorteknologi gjør det mulig for en brøkdel av kostnaden, sier Hagenes.  

På landsbasis betyr det at Energy Control faktisk kan være med å gjøre en forskjell både når det gjelder belastningen av energinettet, men også når det gjelder CO2-utslipp.  

– Det er derfor vi jobber med det vi gjør. Vi ønsker å være med å bidra til at bygg- og eiendomsbransjen blir grønnere. Vi ønsker å gjøre en forskjell, sier Hagenes.  

Hallvard Nomeland hos USF Verftet forteller at dette bare er begynnelsen.

– Nå skal all teknikk inn i EC Dashboard og bygget skal helt bort fra kalenderstyring. Vår reise med Proptech er bare begynt, sier Nomeland.

More stories