Dette hotellet har redusert forbruket med 100.000 kWh

Sammenlignet med samme periode i fjor, har Sundvolden Hotel redusert energiforbruket med 100.000 kWh.
Dette hotellet har redusert forbruket med 100.000 kWh

Sammenlignet med samme periode i fjor, har Sundvolden Hotel redusert energiforbruket med 100.000 kWh.


– Vi har over en fireukersperiode i høst redusert energiforbruket med til sammen 100.000 kWh, 40.000 kWh bare i strøm. Dette til tross for at vi har hatt en «all time high» omsetning, sier hotelleier, Tord Moe Laeskogen ved Sundvolden Hotel.

Han forteller også at i tilsvarende periode i fjor, så var hotellet stengt ned på grunn av Omnikron.

– Det kan altså tyde på at vi har et lavere energiforbruk med åpent hotell enn da vi i fjor var nedstengt, sier Laeskogen.

Rigger seg for høyere priser

Ved idylliske Tyrifjorden, en liten times biltur fra Oslo, ligger vakre Sundvolden Hotel. Det familieeide hotellet er et av landets eldste, med røtter helt tilbake til 1648. Hotellet har fastprisavtale på strømmen frem til 2024, så for øyeblikket klarer deg seg godt, men fra og med 2025 vil strømregningen gjøre et solid innhugg i selskapets driftsresultat. Laeskogen er derfor nå i ferd med å rigge seg for en annen energivirkelighet.

– Vi har et årlig energiforbruk på ca. 3,5 Gwh på elektrisitet og ca. 2 GWh på vår biosentral. En prisøkning på energi (ikke strøm. Red.anm.) pr kWt på én krone utgjør med det 5,5 millioner kroner i ekstra kostnader. Dette er kostnader som vil spise rett av vårt overskudd, sier Laeskogen.

Har montert 200 IoT-sensorer

Derfor har Laeskogen fått hjelp av Energy Control, som sammen med det norske teknologiselskapet Airthings, har rullet ut 80 IoT-sensorer. Sensorene har blitt plassert i alt fra ganger og konferansesaler, til teknisk areal og gjesterom.

– Sensorene måler tilstedeværelse, temperaturer og kvaliteten på inneklimaet. Disse kobler vi trådløst opp mot hotellets energisystemer og til skyen, som gjør at alt av data automatisk finner veien til EC Dashboard, sier Martin McGloin i Airthings.

— I EC Dashboard får vi da full kontroll over byggets energibruk og hva som til enhver tid kjører av ventilasjonsanlegg og oppvarming, sier Tommy Hagenes i Energy Control.

I tillegg til de 80 Airthings-sensorene har hotellet også installert 100 sensorer fra Disruptive Technologies, samt 20 energimålere. Samlet er det derfor montert rundt 200 sensorer i hotellet, som dermed trolig er et av de mest sensor-tette hotellene i landet.

Har spart 100.000 kWh

Laeskogen forteller at de fortsatt er i en innsiktsfase, hvor det meste handler om å lære seg bygningsmassen på hele 23.000 kvadratmeter å kjenne. På kort tid har de likevel spart 100.000 kWh energi, 40.000 kWh på strøm, noe de har klart basert på data fra sensorene som er satt ut.

– Vi har oppdaget feil som det ville vært krevende å finne uten sensorene. Husk på at vi er et stort hotell med mange ulike bygg og rom. Å få full oversikt kan derfor være krevende, sier Laeskogen.

Han forteller at feilene kan være så enkle som at noen tuklet med varmeovnene eller at eller ventilasjon har gått for fullt hele tiden.

– Vi har rettet opp i de åpenbare feilene, noe som altså har resultert i umiddelbare energibesparelser, sier Laeskogen, som forteller at de nå bruker EC Dashboard for å få en rask oversikt på om alt ser greit ut på hotellet.

– Før måtte vi gå rundt og sjekke alle ting, noe som var umulig å gjøre på ett døgn. Nå sjekker vi alle dataene i EC Dachboard ser riktige ut og så er vi fornøyd. Det tar oss et par sekunder, sier Laeskogen.

Handler om å dele

Han understreker at han selv er helt i startfasen av det som handler om smart, sensorbasert energistyring av hotellet.

– Jeg har ikke alle svar og folk må selv finne ut om dette er noe de ønsker å gjøre, men jeg er opptatt av å dele mine erfaringer. Dersom noen blir inspirert til å selv begynne å ta i bruk smarte sensorer til styring av bygg, så er det min motivasjon for å fortelle og dele mine erfaringer, sier Laeskogen.

Han forteller at hotellet etter hvert skal vi over på autonom, sensorbasert styring. Det betyr at sensorene ikke bare henter data, men at de også styrer ventilasjon og varme basert på tilstedeværelse.

– Dette er bare det første steget. Vi skal etter hvert over på sensorbasert styring, hvor hotellet reguleres automatisk basert på belegg og behov. Det er det et betydelig potensial. Vi er helt i starten på det vi er overbevist om at blir en veldig spennende energireise, sier Laeskogen.

More stories