Fra dinosaur til bjellesau på bare noen måneder

For bare noen måneder hadde Sognnes Eiendom begrenset kunnskap om sensorer eller smarte bygg. I dag er situasjonen en helt annen.
Fra dinosaur til bjellesau på bare noen måneder

For bare noen måneder hadde Sognnes Eiendom begrenset kunnskap om sensorer eller smarte bygg. I dag er situasjonen en helt annen.

– Vi er nå i ferd med å montere smarte IoT-sensorer i alle våre næringsbygg, sier Ove Sognnes.

Redusert energibruk
Han er daglig leder av Sognnes Eiendom, et selskap han eier sammen med sin bror Jarle. De er en middels stor eiendomsaktør med 55.000 kvadratmeter bygningsmasse, hovedsakelig beliggende i Bergen.
– Vi har lenge lett etter en løsning som øker kvaliteten i lokalene våre og samtidig reduserer energiforbruket, sier Sognnes.
For bare noen måneder siden tok de derfor kontakt med Energy Control og siden det har Sognnes-brødrene vært på teknologitoget.
– Forklaringen er såre enkel, sensorene og EC Dashboard gir oss full kontroll over energibruken i byggene våre. Energy Control dekket dermed «tomrommet» som vi har vært på jakt etter, til en pris som nesten var for god til å være sann, sier Sognnes.
Han forteller at de på et av byggene oppdaget en kompressor som gikk uten stopp og uten at leietaker var klar over det.
– Bare ved å få kontroll på denne reduserte vi leietakerens strømregning med cirka 150.000 kroner i året, sier Sognnes.

En plikt
På bare noen måneder har de montert sensorer i seks av sine åtte bygg, og de har begynt å få kontroll på både inneklima og energibruk.
– Det vi har gjort så langt er å høste de lavthengende fruktene. Vi har funnet energitoppene og tatt de enkle grepene for å redusere energibruken. Dette innebærer at byggene våre er i ferd med å behovsstyrte, fremfor tidsstyrte, sier Sognnes.
Han mener at dette ikke bare er noe de som eiendomsaktører bør gjøre for sin egen del, men for å bistå leietakerne med å redusere sin energibruk.
– For noen leietakere er strømkostnadene en betydelig kostnad som er avgjørende med tanke på sunn forretningsdrift. Som gårdeier føler vi derfor en plikt til å sørge for at vi tar grep som bidrar positivt, sier Sognnes.

Sikter høyere
Selskapet stopper ikke med de lavthengende fruktene og er allerede i ferd med å ta steget til tiltak som krever større investeringer.
– Vi vil også investere i solceller, og på takene på våre bygg i Åsane skal vi legge cirka 10.000 kvadratmeter, sier Sognnes.
Han forteller at de også ser på ombygging av ventilasjonsanlegg, utskiftning av gamle armaturer til smarte, samt at eldre over byttes ut med nye som kan styres via WiFi.
– Samlet snakker vi om investeringer på cirka 15 millioner kroner. Sensorene er bare en brøkdel av dette, men det var samtalen og løsningen som Energy Control og Tommy kan levere, samt høye strømpriser, som gjorde at vi kunne legge om hele driften med økt fokus på energieffektivitet. Det å få samlet kontroll og overvåkning av alle byggene våre via EC Dashboard er nøkkelrollen i energieffektiv styring av våre bygg, sier Sognnes.

More stories