Kan gi en enorm verdi for pengene

Med trådløse sensorer får du råd til å oppgradere overvåkingen og styringen av bygget ditt på en måte som med tradisjonell automatikk krever relativt høye investeringer.
Kan gi en enorm verdi for pengene

– Utfordringen for mange som drifter og forvalter eksisterende bygg, er at pengene som trengs for å gjøre nødvendige tiltak ofte ikke blir bevilget. Nye, trådløse, sensorer, kan i mange situasjoner løse dette til en brøkdel av prisen, sier daglig leder i selskapet Evotek, Kjell Petter Småge.    

Evotek er et selskap som tilbyr rådgivningstjenester innenfor energiledelse, styring og regulering, tverrfaglig teknisk rådgivning både i prosjekt-/ byggefase og i driftsfasen. De er en betydelig aktør i dette segmentet og har siden selskapet ble etablert i 2004 vært rådgiver for de mest fremoverlente byggherrene og har i dag et kundeforhold til cirka 15 millioner kvadratmeter bygningsmasse, eller rundt ti prosent av alle næringsbygg i Norge.  

– Trådløse sensorer samler data som gir svært mye nyttig informasjon om tingenes tilstand. De er billige og kobles raskt og enkelt opp. De kan derfor gi en enorm verdi for pengene, sier Småge.    

Et anlegg hvor han har brukt sensorer er en større energisentral i Bergen. Sentralen er en av de største i byen og forsyner både et kjøpesenter, skole, kulturhus og over 600 leiligheter med termisk energi. Småge tok over som innleid daglig leder sommeren 2021.

– Vi hadde litt trøbbel med varmtvannsforsyningen. Dette er et stort anlegg som har blitt utvidet og bygget på over flere år, av ulike aktører. Utfordringen min var at mens jeg hadde god kontroll inne i selve energisentralen, så famlet jeg litt i blinde ute i de ulike leilighetsbyggene. For å finne ut hva som var problemet fikk vi Energy Control og Tommy til å hjelpe oss med å installere trådløse sensorer fra DisruptiveTechnologies på strategiske steder, sier Småge.    

De trådløse sensorene ble installert i løpet av kort tid og etter hvert som dataene fant veien til EC Dashboard ble stadig flere feil avdekket. Det var blant annet feil med ventiler og innreguleringsfeil, samt en del flaskehalser.  

– Sensorene som er plassert i Åsane fungerer perfekt. Endelig kan jeg se konsekvensene ute i anlegget, sier Småge.  Sensorene har altså blitt hans øyne ute i anlegget, og Småge forteller at data fra sensorene gjør at han nå kan dokumentere hva som er feil og dermed også enklere kan foreslå målrettede tiltak og utbedringer. Et konkret resultat av dette er at en av utviklerne nå gjennomfører en ombygging i et av sameiene hvor det har vært spesielle utfordringer med varmtvannssirkulasjonen.  

– Sensorene gjør det enklere for meg å optimalisere driften av sentralen. Gevinsten har vært stor, sier Småge, som skryter av samarbeidet med Energy Control.

– Jeg har lenge vært klar over potensialet for bruk av trådløse sensorer, men det er først når du får tatt det i bruk at du ser hvor enkelt dette kan gjøres, sier Småge.

More stories