Mest mulig for minst mulig

I ett av byggene våre har vi så langt oppnådd en energireduksjon på 42 prosent sammenlignet med i fjor.
Mest mulig for minst mulig

I ett av byggene våre har vi så langt oppnådd en energireduksjon på 42 prosent sammenlignet med i fjor.

Vegvesenet har redusert energibruken med 42 prosent

Statens vegvesen på Voss har tatt små energigrep, men gjort store besparelser. På bare noen uker reduserte de energibruken i én av sine eiendommer på Voss med hele 42 prosent.

– Vi er i gang med et pilotprosjekt, hvor vi ser på energibruken i byggene våre på Voss. I ett av byggene våre har vi så langt oppnådd en energireduksjon på 42 prosent sammenlignet med i fjor, sier John Audun Jensen hos Statens Vegvesen på Voss.

Hvor skal man begynne?

Statens Vegvesen er en betydelig huseier, med bygg og stasjoner over hele landet. Med stigende energipriser går driftskostnadene opp, og for Statens Vegvesen er det derfor avgjørende å redusere bruken der det er mulig. Spørsmålet de stilte seg var selvsagt hvor de skulle begynne. Det første de gjorde var å ta kontakt med Energy Control.

– Jeg hadde vært i kontakt med Tommy om 3D-skanning tidligere, og han hadde da snakket om potensialet når det gjaldt energioptimalisering. Det var derfor naturlig at vi tok kontakt med han, sier fagansvarlig FDVU hos Statens Vegvesen, Martin Sæther.

Luket bort feil etter feil

Med Tommy ombord kom sensorer raskt på banen og i løpet av noen dager var de enige om å sette i gang et pilotprosjekt på Vegvesenets to bygg på Voss. Byggene ble 3D-skannet og sensorene ble satt opp på strategiske steder, for så å bli lastet opp i EC Dashboard, verktøykassen for smart eiendomsdrift.

– Da vi gikk inn i EC Dashboard oppdaget vi raskt en del feil. Ventilasjonsanlegget gikk med for høy intensitet og for lenge, varmen stod på for høy temperatur og varmekabler både inne og ute stod på hele tiden, sier Jensen. Etter hvert som feil ble luket bort gikk energibruken ned og i ett av byggene er de nå nede i en reduksjon på hele 42 prosent. I det andre bygget er reduksjon på 30 prosent.

– Dette har vi klart bare på noen måneder. Vi håper og tror at når vi får optimalisert byggene våre og vinteren kommer, så vil besparelsene være enda større, sier Jensen, som understreker at grepene de har tatt i praksis ikke kostet dem annet enn tiden de har brukt og de sensorene vi har kjøpt.

– Dette er virkelig lavthengende frukter, sier Jensen.

Mest mulig for minst mulig

For Statens vegvesen handler pilotprosjektet om å finne ut av hvilke grep som gir best energieffekt på kortest mulig tid og for minst mulig penger.

– Dette har topp prioritet hos oss, så pilotprosjektet på Voss er viktig for oss. Det handler om en bevisstgjøring rundt dette med energi og vårt ansvar som en stor huseier. Det vi lærer av pilotprosjektet på Voss vil vi derfor ta med oss videre og se på hvordan vi kan implementere i andre bygg, sier Sæther. Han forteller at energi bare er ett av områdene de ser for seg betydelige besparelser. Også 3D-skanningen er viktig.

– Mange av byggene våre ligger spredt, noe som innebærer mye kjøring til og fra.  3D-skanningen av byggene er derfor et nyttig verktøy som innebærer redusert reising, sier Sæther.

Redusert reisetid

Jensen forteller at han har scannet syv-åtte av byggene som han er ansvarlig for, blant annet ett som ligger på Haugastøl.

– For meg tar det to timer å komme meg dit og to timer hjem igjen. En tur til Haugastøl innebærer derfor i praksis en dags arbeid. Da jeg nylig skulle ha en entreprenør til å se på bygget brukte vi bare 3D-skanningen, mens vi satt på hvert vårt kontor. Han tok ganske enkelt turen i 3D-modellen og fant ut det han trengte på den måten. Dette ville jeg tidligere brukt en dag på, nå kunne jeg sende han modellen så var det hele gjort på én time, sier Jensen. Han forteller at dette er noe de kommer til å gjøre mye mer av og han er nå rundt og skanner bygg både i Stavanger og Skien.

– Dette er utrolig effektivt verktøy som reduserer reisetiden betydelig, sier Jensen.

More stories