The Box - snarveien til en smart energisentral

The Box gjør dumme energisentraler og alle tekniske anlegg smarte over natten.
The Box - snarveien til en smart energisentral

The Box gjør dumme energisentraler og alle tekniske anlegg smarte over natten.


– The Box er en løsning som gjør det mulig å hente ut data fra tekniske anlegg som i dag er frakoblet. På denne måten får vi kunnskap om hvordan anleggene presterer, noe som igjen gir et godt faktagrunnlag for eventuelle justeringer og oppgraderinger av anleggene, sier Harald Aakre i Vestrheim.  

The Box er eit samarbeid mellom Vestrheim og Energy Control. Boksen utrustes etter behov, med komponenter som er hyllevare hos de store grossistene. Den kobles så online via trådløse sensorer, før alt av data samles i Energy Controls egenutviklede EC Dashboard.

– Vi fant ingen eksisterende løsning som passet godt til dette formålet. Det som kanskje kunne brukes var dessuten alt for dyrt, noe som ofte setter en effektiv stopper for svært mange gårdeiere. The Box løser problemet for bare 20 prosent av kostnaden, sier Aakre.   Han forteller at det mest nærliggende bruksområdet for løsningen er å bruke den til å hente ut data om energibruk, temperatur og trykk.  

– The Box gir alarmer om grenseverdier overstiges og innsikt til å drifte anlegget optimalt. Over tid vil man se utvikling og trender, slik at man kan gjøre justeringer og se hvordan det slår ut, sier Aakre, som legger til at det også er mulig å gi enkle styrekommandoer, slik at anlegget til en viss grad blir fjernstyrt.  

The Box er allerede montert i en rekke bygg, hovedsakelig på energisentraler, men også i fettutskillere på hoteller. Erfaringene er veldig positive.  

– Dataene gjør at vi ikke lenger famler i blinde, men kan ta faktabaserte valg, noe som igjen bidrar til å sikre mer effektiv drift av anleggene, sier Aakre.  

The Box er dermed en løsning som bidrar til å gjøre dumme bygg smartere. Tommy Hagenes forteller at det fortsatt er slik at 80 prosent av alle bygg driftes uten at det hentes inn noen former for data fra den tekniske driften.  

– Det betyr at verken gårdeier eller driftspersonell egentlig vet hvordan bygget presterer. For oss handler dette derfor om å være med å bidra til at eksisterende bygg blir driftet smartere, slik at de får et lavere energibruk og til syvende og sist får et forlenget liv. At Harald og Vestrheim tok initiativ til utviklingen av The Box er derfor en viktig del av arbeidet med å gjøre bygg- og eiendomsbransjen mer bærekraftig, sier Hagenes.

More stories