Utålmodig hotellsjef tok energigrep – tror på halvering av energibruken

Kronen Hotels, som er en del av hotellkjeden, De historiske, har tatt i bruk smarte sensorer for å redusere energibruken i sine hoteller.
– Vi driver historiske hoteller, men vi trenger ikke bruke historiske løsninger.

Kronen Hotels, som er en del av hotellkjeden, De historiske, har tatt i bruk smarte sensorer for å redusere energibruken i sine hoteller.


– Vi driver historiske hoteller, men vi trenger ikke bruke historiske løsninger. Jeg elsker teknologi, og vi bruker nå teknologiens mulighetsrom i samspill med våre gode partnere og leverandører for å adressere energiforbruket i våre bygg, sier konserndirektør ved Kronen Hotels, Chris Andre Pedersen.


Snudde seg om
Hotellkjeden, Kronen Hotels, samler fem hoteller i Rogaland, samt en restaurant, catering og renholdstjenester. De er en del av hotellkjeden, De historiske. Energi står på dagsorden, og Pedersen forteller at han ønsket å komme raskt i gang.


– Jeg tok derfor kontakt med teknologiselskapet, Energy Control. De reagerte raskt og i løpet av 48 timer var de første IoT-sensorene på plass, sier Pedersen.
Sensorene er trådløse og plasseres ut i bygningsmassen for å samle inn informasjon om alt fra energibruk og inneklima. Først ut var GamleVærket i Sandnes, et urbant gjestehus, etablert i en gammel mursteinsfabrikk fra 1783.


– Planen var at vi skulle kjøre Energy Controls-løsning i GamlaVærket og så en mer tradisjonell tilnærming i Kronen Gaard Hotell, for så å sammenligne resultatene. Da vi så resultatene fra GamleVærket, snudde vi oss om og gikk for trådløs teknologi i Kronen Gaard Hotell også, sier Pedersen.

Kan halvere energibruken
Han forteller at de nå er i en innsiktsfase, hvor de skal lære seg byggene å kjenne for så å identifisere mulige tiltak.


– Men allerede nå, uten å ha iverksatt noen former for tiltak, har vi redusert energibruken med mellom 10 og 15 prosent. Det handler om at dataene vi kontinuerlig henter ut, gir oss økt innsikt og med det også et økt fokus på energi, sier Pedersen.
Hvilke tiltak som skal iverksettes er foreløpig ikke bestemt, men Tommy Hagenes i Energy Control forteller at det ikke er urealistisk å se for seg besparelser på mellom 40 og 50 prosent.


– Når vi går inn i bygg, så finner vi i de aller fleste tilfeller feil. Veldig ofte finner vi feil på ventilasjonsanlegg, som ofte går langt mer enn de trenger og på for høy intensitet. Det sier seg selv at det gir unødvendig høy energibruk. Bare ved å gjøre enkle tiltak, som å få kontroll på ventilasjonen, ser vi ofte betydelige energibesparelse. En reduksjon på mellom 40 og 50 prosent er ikke uvanlig, sier Hagenes.Bedre produkt og mer fornøyde gjester
For Pedersen på Kronen Hotels handler energitiltakene om mye mer enn å bare spare strøm.


– Vi har også et ansvar for å levere et så bærekraftig og energieffektivt tilbud som mulig. Samtidig er dette en del av våre tiltak for å levere et kvalitetsmessig bedre produkt, hvor målet er mer fornøyde gjester, samtidig som vi setter fokus på vedlikehold og det å forvalte den kulturarven disse re historiske bygningene representerer, sier Pedersen.
I løpet av kort tid skal Kronen Hotels ha landet på tiltak, og at målet er at disse skal iverksettes i løpet av 2024.


– Oppnår vi de resultatene vi ser for oss, er dette noe vi etter alle solemerker kommer til å rulle ut i resten av våre hoteller og spisesteder, sier Pedersen.


En del av en bred satsing
Satsingen til Kronen Hotels er en del av en større satsing som nå gjøres av hotellkjeden De Historiske. De Historiske er landets største samling av familieeide hotell og spisesteder. Til sammen er 66 hoteller, 20 spisesteder og én båt med i grupperingen. Hotellene, som er fordelt over hele landet er unike, mange av de er svært gamle og flere er vernet. Felles for mange er at de kanskje best kan beskrives som levende nasjonalskatter.

– Strømkrisen har rammet oss ekstra hardt. Hotellbygg er en av de bygningstypene som bruker mest energi, men vi tar i tillegg vare på historiske bygg som ikke bygget etter dagens tekniske standarder. Derfor bruker våre hoteller og spisesteder ekstra mye energi. Nå tar vi grep og går helt nye veier for å redusere strømforbruket, sier adm. dir i De Historiske, Nils Henrik Geitle.
Tilsvarende sensorteknologi som den Kronen Hotels, nå har tatt i bruk, er derfor i ferd med å rulles ut på flere av kjedenes hoteller. Sensorer samler data som så aktivt brukes for å regulere lys, inneklima og temperaturen i rommene. 

– Tiltakene gjør at hotellene kan redusere sine energikostnader og bidra til en mer bærekraftig fremtid. Samtidig som vi bevarer vår unike identitet, viser dette at det er mulig å kombinere historisk sjarm med moderne teknologi, sier Nils Henrik Geitle.

More stories