Vi finner forbedringsmuligheter i alle byggene våre, også på nye anlegg.

I vår portefølje av ca 75 næringseiendommer, har vi plukket ut litt mer enn 30 bygg som i første omgang er aktuelle for sensorbasert energistyring.
Vi finner forbedringsmuligheter i alle byggene våre, også på nye anlegg.

I vår portefølje av ca 75 næringseiendommer, har vi plukket ut litt mer enn 30 bygg som i første omgang er aktuelle for sensorbasert energistyring


Midgard Gruppen har valgt Energy Control som sin samarbeidspartner for sensorbasert energistyring. Nå rulles trådløse sensorer og EC Dashboard ut i store deler av selskapets eiendomsportefølje.  

– I vår portefølje av ca 75 næringseiendommer, har vi plukket ut litt mer enn 30 bygg som i første omgang er aktuelle for sensorbasert energistyring, sier eiendomssjef hos Midgard Gruppen, Anders Garmel.  

Fokus på energioptimalisering Midgard Gruppen er en av Bergens største eiendomsaktører. Selskapet har en eiendomsportefølje på cirka 100 bygg med et samlet areal på rundt 500.000 kvadratmeter. De har en langsiktig tilnærming til eiendomsdrift, noe som blant annet innebærer at de setter energioptimalisering, godt inneklima og bærekraft i førersetet.

– Våre eiendommer skal utvikles og driftes med så liten miljøpåvirkning som mulig. Vi bruker derfor mye tid på å ta vare på og oppgradere eksisterende bygg. Energioptimalisering er en naturlig del av dette arbeidet, sier Garmel.  

Han forteller at de derfor lenge har vært på jakt etter et styringssystem som setter dem i stand til å overvåke og drifte byggene på en så hensiktsmessig og effektiv måte som mulig.  

– Vi var tidlig i dialog med Energy Control og har hatt et samarbeid med de i flere år. I begynnelsen handlet dette om at vi ønsket å overvåke byggene våre, slik at vi fikk kontroll over hva som til enhver tid skjedde. Dette var mens energiprisene var lave, så da var ikke kostnadsfokuset det samme. Fokuset var derfor på godt inneklima og økt komfort for våre leietakere, samtidig som det selvsagt var en viktig del av vår satsing på bærekraft, sier Garmel.   Raskt og rimelig så begynte energiprisene for alvor å bevege på seg og energikostnader ble et stadig hetere tema. Midgard intensiverte da jakten på det beste energistyringssystemet for sine bygg. Etter å ha vurdert flere systemer og løsninger, fra de helt enkle, til komplette SD-anlegg, kom de imidlertid tilbake til Energy Control.  

– Løsningen til Energy Control gir oss ikke bare oversikt over hva som skjer i byggene våre, den gjør oss også i stand til å kontrollere ventilasjon, inneklima og energibruk, sier Garmel.  Så langt har de montert trådløse sensorer fra Airthings og tatt i bruk EC Dashboard på ti av sine bygg. Erfaringene er så gode at de nå altså har bestemt seg for å rulle ut tilsvarende løsninger i flere av sine eiendommer.  

– Vi finner forbedringsmuligheter i alle byggene våre, også på nye anlegg. Dette er avvik eller optimaliseringer som det ville vært krevende å avdekke om vi ikke hadde hatt sensorer som overvåker anlegget kontinuerlig, sier Garmel.  

Gir økt kontroll

Han understreker at mange av byggene ble prosjektert og bygget på en tid da energi nesten var gratis og energibruk derfor ikke var et tema. Tiltakene de nå gjør handler derfor ikke om at byggene har blitt dårlig driftet tidligere.  

– Det handler om at tidene endrer seg og at vi som en moderne og profesjonell eiendomsaktør fortløpende må ta de grepene som gjør oss i stand å drifte våre bygg mest mulig effektivt. Trådløse sensorer og ny eiendomsteknologi gjør at det i dag er mulig å styre byggene på en helt annen måte enn tidligere, og det ønsker vi selvsagt å benytte oss av, sier Garmel.   I ett av sine lokaler fant de for eksempel ut, basert på informasjon fra sensorene, at ventilasjonsbehovet var betydelig mindre enn det bygget var prosjektert for.

– Dette var en leietaker som har endret sin bruk og har utstrakt bruk av hjemmekontor. Dette gav et betydelig redusert ventilasjonsbehov i lokalene. Vi kunne dermed justere ventilasjonsanlegget og slik redusere energibruken for leietaker. Sensorene gir oss informasjon og en kontroll over driften som vi tidligere ikke hadde. Derfor ruller vi nå ut sensorer og EC Dashboard i svært mange av våre eiendommer, sier Garmel.

More stories