Det er en jungel av teknologi der ute

Tommy Hagenes
Daglig Leder i Energy Control

Artikkel skrevet i samarbeid mellom Tommy Hagenes og Christine Kahrs

Proptech-bølgen skyller for alvor inn over Norge. Artikkelforfattere arbeider sammen på Proptech Bergen og her ser de nærmere på selskaper som har lansert nye produkter innen eiendomsteknologi. Hvordan finner et eiendomsselskap frem til de beste produktene? Og hvorfor bør et eiendomsselskap bruke eiendomsteknologi? Forfatterne presenterer i artikkelen en enkel fremgangsmåte for hvordan en gårdeier kan bruke proptech for å bli bærekraftig.

Eiendomsselskap og Smart Bærekraft

Dagens bygg står for 40% av CO2-utslipp i verden. For å nå nullutslippsmålet, må gårdeiere øke bærekraften på sine bygg. Men hvordan kan vi digitalisere eksisterende brune bygg raskt og enkelt, slik at de blir bærekraftige og smarte? Med bærekraftige mener vi  her at CO2-utslipp og energiforbruk reduseres til lavest mulig nivå, og HMS til brukerne av bygget, ivaretas.

Mange gårdeiere er fornøyde med tingenes tilstand så lenge leieinntektene kommer. Noen gårdeiere investerer i bygget eller i teknisk infrastruktur om kostnader over tid kan reduseres, eller inntekter og verdi på bygg kan økes. Utfordringen for næringsbyggeiere er at kostnadsreduksjoner tilfaller leietaker, mens investeringen står gårdeier for. Derfor gjøres ofte endringer på et bygg i forbindelse med leietakerskifte eller ved fornying av leieforholdet. Da blir investeringen bakt inn i leieforholdet, og nedbetales over leieperioden. Men det er et skifte på gang; dersom en gårdeier må refinansiere et næringsbygg av en viss størrelse, krever eksempelvis DNB med flere at bygget har en oppdatert energiattest og at eier foretar årlige energimålinger, dette er ihht til EU-kravene.

Digitalisering av næringsbygg er en kostnadseffektiv måte å bli bærekraftig på. Men hvordan kan vi digitalisere eksisterende brune bygg raskt og enkelt, slik at de blir bærekraftige, kostnadene reduseres og byggets verdi øker?

Det er lansert en jungel av nye proptech-produkter de siste årene. Kahrs viser til at hun som gårdeier, blir nedringt av ulike teknologiselskaper. Hagenes sin grunn for å starte initiativet “Proptech Tested”, var akkurat for å løse dette problemet. Det er umulig for enkeltpersoner eller enkeltselskaper å håndtere en jungel av ny teknologi.

Proptech Tested = Veien ut av jungelen

Hagenes har gjennom flere år testet ut nye produkter innen eiendomsteknologi. Han har lang erfaring fra teknisk drift og forvaltning av næringsbygg, og vet hvor skoen trykker for en gårdeier. Samtidig har han sett et økende behov for teknologiselskaper til å få vist frem sine produkter, og hvordan disse kan sammen fungere effektivt i et bygg. I lab-en til Proptech Bergen testes utstyr og funksjonalitet grundig, her må teknologiselskapene bevise at “powerpointen” fungerer i praksis.

For både sensorer og system, vurderes leverandørens evne til å overleve oppstarten og videreutvikle produktet over tid. Imidlertid er det er mange selskaper som har god teknologi, men er dårlige å formidle produktenes gode funksjonalitet og egenskaper. Her kommer Proptech Bergen inn. “Proptech Tested” skal være en akselerator for ny teknologi, men først når teknologien er god nok til byggene våre. På denne måten vil de seriøse leverandøren virkelig få fart, mens de mer premature selskapene, kan få rådgiving og bistand fra Proptech Bergens medlemmer til å bli klare for markedet. Dette har vi hatt stor suksess med, blant annet Airthings, som nå er blitt en børsrakett!

Hagenes poengterer også at selskaper kan vinne store konkurranser i utlandet, men ofte er dette en “powerpoint”- konkurranse som belønner pitch-egenskaper mer enn teknologien!

Men selv selskaper som har god nok teknologi, er ikke alltid sterke nok til å overleve. Kahrs tenker tilbake til juli 2020 da det svenske sensorselskapet Yanzi gikk konkurs, dette var et av selskapene vi på Proptech Bergen ikke tok sjansen på å ta med seg videre til byggene, med riktig grunn.

Publisering

Hagenes publiserer testresultatene til sine følgere; eiendomsselskaper med til sammen 5 000 000 kvm bygg, bruker allerede testresultatene for å velge ut de beste produktene som er på markedet i dag. I tillegg kobler Proptech Bergen kompetente rådgivere med de nye teknologiselskapene, for å disrupte den vanskelige pilotfasen for et oppstartsselskap. Hagenes har selv gjort dette med Airthings og Disruptive Technologies, da han testet produktene ut over tid i Proptech Bergens lokaler før han installerte produktene hos sine kunder.

Sammen har de installert sensorer og sanntids energimåler i Kahrs´ bigbox bygg. Energiavvik er funnet og sortert ut. Kahrs kan til enhver tid dokumentere at bygget har et godt inneklima og hvordan leietaker kan redusere sitt energiforbruk. Neste planlagte investering er Airtight- trykkmåling inne og ute, satt sammen med styring av ventilasjonssystemet. Tilsutt vil alt dette inngå i en digital tvilling i form av 3D-skanning. Da er bygget smart, bærekraftig og fulldigitalisert til en håndterebar kostnad, med en tilbakebetalingstid på under 12 måneder.

Slik reduseres energiforbruket, samtidig som inneklima ivaretas. Bærekraften øker, bygget digitaliseres og blir smartere, kostnaden for kunden reduseres, og ikke minst, byggets verdi øker.

Metode og digital byggstrategi

Kahrs og Hagenes har basert dette i metodeverk som startupen InfraCity har laget. Vi bruker det mest oppdaterte “Proptech-leksikonet” i verden, og i dag løser InfraCity utfordringer globalt. For byutvikling er situasjonen mer kompleks, derfor bruker InfraCity Proptech Tested som en del av tidligfase i byutvikling.

Norge og Norden leder an i verden på Proptech, og vi må bruke de fordelene slike hubber gir oss, også utover det å bare teste for testingens del. Men det er viktig at et eiendomsselskap er bevisst sin digitale byggstrategi, i hvert fall, etterspør hva deres egne leverandører gir av åpne datas, slik at flere leverandører legger til rette for digitalisering av eksisterende bygg. Foreningen Norsk Eiendom lager nå  retningslinjer hvem som bør eier hvilke data, og hvordan GDPR begrenser innsamling av personlige data.

Oppsummering: Riktig Proptech = Smart Bærekraft

Nye Proptech-produkter lanseres ukentlig og det er vanskelig å ha en oversikt over hvilke leverandører og produkter som vil være på markedet i år fremover. Proptech Bergen tester og formidler resultat av sin innsikt til medlemmer og kunder.

For at eiendomsbransjen skal bidra til det grønne skiftet, må bærekraften på gamle bygg økes. Ved bruk av levedyktig og riktig proptech, kan byggets energiforbruk og CO2-utslipp reduseres, inneklima bedres, byggets tekniske anlegg og bruk digitaliseres, driftskostnader reduseres og verdien på bygge øke.

Spør oss gjerne på tommy@energy-control.no og ck@kahrs-eiendom.no

Tommy Hagenes
Product Designer
Om Jobbet med byggautomasjon i 12 år med erfaring fra tekniker til avdelingsleder med salgserfaring. Veien videre gikk til facility management med fokus på teknisk forvaltning, særlig på energieffektive bygg for deretter å spesialisere meg på "Proptech" sensorteknologi. I 2020 var jeg med på over 100 bygg som vi gjorde litt smartere for en lav kost.