Hva kan en temperatursensor gi deg av innsikt?

Tommy Hagenes
Daglig Leder i Energy Control

Det finnes mange sensorer på markedet tilpasset temperatur. Et selskap jeg liker personlig er Disruptive Technologies med sine frimerkesensorer. Jeg har den siste tiden utfordret meg selv, og samtidig hatt gode samtaler med Disruptive Technologies og deres kunder for å se etter kreative måter å bruke sensorikken. Dette for å gi meg en god innsikt på næringsbygg spesielt.

Når man tradisjonelt sett tenker på temperatur, er det ofte knyttet til regulering av ovner og romstyring. Jeg har prøvd å være litt kreativ på vår living lab|Proptech Bergen og skal i denne artikkelen vise tre eksempler.

Overvåking av pumper

Å bruke temperatursensor på pumper kan gi deg en enkel indikasjon på om pumper går eller står. På eksempelet er det pumpen til kjølemaskinen som står i et rom som er rundt 25 grader, når pumper starter blir denne fort 40-50 grader og jeg har laget noen enkle regler som viser dette som status. Jeg bruker også data for å predikere om noe er feil, f.eks. at den blir varm, starter og stopper og lignende. Bildet er hentet fra Proptech Bergen der vi ikke har pumper med kommunikasjon, derav kan man beholde eksisterende pumper ut levetiden, men samtidig få den smartere.

Kontrollere virkningsgraden på Ventilasjon

Den viktigeste energikomponenten på et ventilasjonsanlegg er gjenvinneren. Dersom du har en moderne roterende gjenvinner skal virkningsgraden gjerne være på 80-88 %. Dersom du ikke har et fungerende SD-anlegg (der man faktisk har integrert dette) eller har et fungerende “stand-alone” anlegg, kan man enkelt bruke sensorikk for å beregne virkningsgraden på en enkel måte.

Tilstedeværelse

Ved å bruke temperatursensor på undersiden av pulter ser man tydelig hvordan brukesmønsteret er, og om arbeidsplasser er ledig eller opptatt. Den vil nok ikke være like nøyaktig som sensorer i stoler som viser digitalt av/på, men denne måten tar også hensyn til om man står .

Vi har i tillegg testet temperatur på sikringsskap, kritiske komponenter, routere, servere og lignende for å gi advarsel dersom vi oppdager unormalitet, håper å kunne komme tilbake med noen spennende funn rundt dette senere.

Har du et kreativ forslag på hvor temperatur kan gi deg ny innsikt?

Tommy Hagenes
Product Designer
Om Jobbet med byggautomasjon i 12 år med erfaring fra tekniker til avdelingsleder med salgserfaring. Veien videre gikk til facility management med fokus på teknisk forvaltning, særlig på energieffektive bygg for deretter å spesialisere meg på "Proptech" sensorteknologi. I 2020 var jeg med på over 100 bygg som vi gjorde litt smartere for en lav kost.