Hvordan finne de nye bærekraftige forretningsmodellene i næringsbygg?

Tommy Hagenes
Daglig Leder i Energy Control

Artikkel skrevet av Roar Smelhus i 6CST/Home Workspace og Tommy Hagenes Energy Control/Airthings og i samarbeid om Proptech Bergen

De siste 10 årene har vi snakket om fremtiden og alle muligheter som finnes, og da gjelder det å gripe sjansen. Nå har det gått 10 år, og nye selskaper som WeWork, Unlock, Spacemaker, Parallelo, Pure Logic, Airthings, Disruptive Technologies, Yanzy, Dimension10 og Imerso har utnyttet de mulighetene som har bydd seg. Ikke alle lykkes, og noen er blitt verdensledende og tatt store steg. Litt slik som når IT boblen kom, tok det ikke mange år før man angret på at man ikke hadde hoppet på IT bølgen med sine ideer. Ikke lenge etter fikk man et inntrykk av at det ikke lenger fantes gode ideer igjen. Vi mener at vi er nå er midt i en blanding av dette. Det er modenhet, men fortsatt muligheter. Det er mange som har tilpasset seg, eller utviklet nye bærekraftige forretningsmodeller.

Covid-19 har vist oss endringsmuligheter

Det finnes mye teknologi som vi ikke tidligere har benyttet oss av. Det Covid-19 har vist oss er at det ikke er teknologien som er begrensningen, men oss mennesker. Vi klarer det når vi må. Hvor mange har ikke økt bruken av videokonferanser? Selv når vi kan starte å reise igjen? Vi har sett hoteller som tilpasser seg de nye mulighetene ved å tilby kontorutleie på daglig basis, samt hotellopphold for studenter for kortere eller lenger leie. Vi har utelivsbransjen som nå bruker QR koder ved bordene for bestillinger. Det siste året har vi endret totalt hvordan vi beveger oss i byen, og selv om de elektriske sparkesyklene får kritikk, er de både effektive og smarte. De kan ikke fjernes, men regelverk, praksis og neste generasjon teknologi må snarlig komme på plass.

Smarte byer

Det er også store selskaper som har laget mindre selskaper som etter vårt syn «disrupter» seg selv. Dette er noe både Hagenes og Smelhus har hatt som mål med sine selskaper fra dag 1, også med sin felles satsning på Proptech Bergen. Vi mente at vi måtte bruke ny tilgjengelig teknologi. Den gangen fikk vi mye kritikk for å bruke trådløs teknologi, og bare et år etter er dette nå en selvfølgelig i markedet. Resultatet er at vi nå ser at byggene kan bygges enklere, mindre komplekst, selv om vi bruker ny tilgjengelig teknologi. Nettopp fordi hver teknisk komponent er en IOT enhet. Ansvarsforholdet er svært tydelig. Spesielt fordi byggene vi bygger basert på teknologien har disruptet SD- anlegget med integrasjoner på kryss og tvers. Bygget er gjennom denne utviklingen transformert til et innsiktsverktøy som også inngår i selskapets viktigste verktøy for administrasjon. Resultatet er at vi nå er posisjonert for å tilføre byen med data fra byggene, slik at vi sammen kan begynne å snakke om smarte byer.

Store selskaper disrupter seg til det bedre for kundene

Sparebanken Vest synes vi er et eksempel til etterfølgelse. En relativt stor teknologimoden aktør gjorde et veldig ambisiøst fremstøt ved å lansere Bulder Bank som “disrupter” hele leddet med mennesker, og etter å ha skiftet bank er Hagenes solgt! Dette kan vi virkelig lære av i andre bransjer. Store tunge organisasjoner som ser at endringer er vanskelig i egen organisasjon må tørre å utfordre seg selv ved å starte opp nye selskaper som konkurrerer med kjernen i egen organisasjon. Hvorfor har ikke noen av de store driftsleverandørene startet opp drift med kun sensorikk og algoritmer, og supplert med gartnertjenester?

Bærekraftige forretningsmodeller krever noe av oss, og vi må skape mer for mindre

Når vi går fra forbruk til ombruk, fra konsum til opplevelser, fra analog til digital, fra dum til smart, fra produkter til tjenester, og fra store til mindre arealer, fra kontor til hjemmekontor fordrer det at vi tenker annerledes i hvordan vi utvikler og forvalter eiendom. Kanskje vi skal ta med oss denne læringen inn i egen organisasjon, og kanskje skal vi tørre i større grad å utfordre det etablerte, det behagelige, og slik vi alltid har gjort det? Det finnes smartere løsninger, vi må ta de i bruk.

Aktørene bak Proptech Bergen disrupter gjerne seg selv

Hagenes og Smelhus er klar på at selv om de har “disruptet” seg flere ganger, stopper det ikke her. Dersom vi skal bidra til å nå bærekraftsmålene frem mot 2030 hjelper det ikke å gå i samme tempo som idag, det holder bare ikke. Vi må tørre å utfordre oss selv og de rundt oss. Dersom eneste måten å skalere opp er å utvikle en kopi av oss selv, gjør vi det feil. Hagenes går tilbake til når han jobbet på store byggautomasjonsprosjekter der han klarte å gjøre 10 store bygg i året bedre. Med Proptech klarte han å gjøre 100 bygg i året smartere. Hvordan skal han nå klare å hjelpe 1000 bygg i 2021? Det må vi tørre å finne ut av. Smelhus har samme tankesett rundt bærekraft og bedrifter han bistår. Ting jeg lærte andre i 2019 er en selvfølge i dag. I 2020 er reell bærekraftig forretningsmodellering endelig på agendaen hos stadig flere, noe som er helt nødvendig.

Vi må finne måter å skalere opp på, fortere enn noensinne, og på en bærekraftig måte. Hva gjør dere for å være en del av løsningen og ikke problemet?

Tommy Hagenes
Product Designer
Om Jobbet med byggautomasjon i 12 år med erfaring fra tekniker til avdelingsleder med salgserfaring. Veien videre gikk til facility management med fokus på teknisk forvaltning, særlig på energieffektive bygg for deretter å spesialisere meg på "Proptech" sensorteknologi. I 2020 var jeg med på over 100 bygg som vi gjorde litt smartere for en lav kost.