Hvordan kan bygget ditt tilpasse seg rådene fra myndighetene?

Tommy Hagenes
Daglig Leder i Energy Control

Vi fikk 08.05.2020 nye råd for hvordan vi skal gjenåpne kontorplassen. Det innebærer to viktige endringer fra Arbeidstilsynets veiledning 444 om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen.

  1. Relativ luftfuktighet bør ligge over 30 prosent – også i vinterperioden
  2. Ventilasjonsanlegget bør holdes i gang hele eller største delen av døgnet (alltid på når det medarbeidere i bygget)

Min påstand at det er ingen kontorer som er tilrettelagt for veiledningen.

Vi måler så og si aldri luftfuktighet, da vi ikke styrer basert på det, er det noe som normalt ikke leveres. Ventilasjonsanlegget er som regel styrt basert på brukstider i en kalender. Når det i tillegg oppfordres til utvidet kjernetid med avstand osv, så dette vil endre bruken av bygget. Så hvordan kan vi gå frem for å tilpasse byggene våre til helt nye råd?

Proptech Bergen

Proptech Bergen er en living lab for eiendomsteknologi, der vi skal prøve ut ulik teknologi i praksis, sy det sammen på en god måte for deretter å sende lærdommen videre. I 2019 hadde vi alt fra “hackathon” til flere store samlinger med de største selskapene innenfor teknologi og bygg med overveldene respons da dette er et område mange aktører ønsker informasjon om, samtidig som man ønsker å tilegne seg ny kompetanse.

Eksempelet nedenfor viser hvordan Proptech Bergen sammen med Airthings tilpasser seg de nye rådene ved tilbakeføring til arbeid for kontorarbeidsplasser, men dette kan gjøres på hvilket som helst bygg og med hvilken som helst sensor som har fuktighet og åpent API.

Her er hvordan du kan gå frem, steg for steg

1. Innsikt

Det finnes mange mulige måter å komme frem til en løsning på, da det begynner å komme mange aktører på banen som kan levere produkter som både gir innsikt og integrasjonsmuligheter, dette er en måte å gjøre det på.

Sensorikk er noe man enkelt kan tilføre bygget i dag, På Proptech Bergen måler vi relativ luftfuktiget hos alle leietakere, slik at vi innsikt til å gjøre tiltak ved behov. Da vi ikke har et befuktningsanlegg installert som kan øke luftfuktigheten må vi vurdere å eventuelt senke temperaturen (da øker den relative luftfuktigheten) eller tilføre lokale befuktere. Når tiltak innføres er det ekstra viktig å følge med på bygget som helhet slik at man ikke innfører tiltak som gir andre skader, som f.eks fukt-og råteskade.

2. Integrer dette mot kommunikasjonskanalen til bygget

På bygget bruker vi slack som kommunikasjonskanal mellom leietakere og sitemanager. På Slack har vi nå lagt inn en varslingsalarm for kontorer som har lavere enn 30% fuktighet over tid. Hva som trigger en alarm bestemmes selv i oppsettet og på sikt skal også systemet kunne gi tilpassede råd og anbefalinger, f.eks foreslå å bruke en annen del av bygget, ta hjemmekontor eller vurdere kortere dager.

3. Analyser data for å ta gode avgjørelser

Når man har tilgang til data som er målt over en lengre periode, kan man få god oversikt over hvordan kontorene faktisk er i bruk. Og når man vet dette kan man komme med innspill til når ventilasjonsanlegget skal starte og stoppe opp. Samtidig har vi tilegnet oss innsikt i når mennesker er i bygget, hvordan bruksmønster er, hvor mange som er i møterommet samtidig osv.

Alle bygg skal driftes i henhold til en risikovurdering. Om vi ikke har data, må vi mest sannsynlig legge til rette for full drift 24/7 med ingen enøktiltak for bygget. Dette kan øke kostnader for oppvarming og ventilasjon med 100%, noe som kan være kritiske for mange bedrifter i en tid som dette.

Der vi tidligere har sett payback tid opp mot 1 år, har vi mulighet til å tjene inn dette på bare noen uker

4. Send data videre til styringssystem slik at bygget ditt tilpasser seg bruken automatisk

Steg 1 til steg 3 gjør at man har full innsikt, dette er lavthengende frukter for alle som bruker et bygg. Men veien så langt består av manuelle prosesser i takt med innsikt man tilegner seg. For å ta dette til neste steg handler det om at bygget må tilpasse seg automatisk. Råd fra myndighetene sier at man også skal vurdere muligheten for å endre ventilasjonsraten for å opprettholde luftfuktighet.

Vi har derfor integrert alle data inn i SD-anlegget fra Tridium Niagara4 i dette tilfelle, men kunne også vært andre aktører slik som IWMAC. Målet er at dette innen kort tid er selvkjørende i takt med veiledning for råd ved tilbakeføring til arbeid for kontorarbeidsplasser.

Om dette er av interesse, kommenter gjerne så skal jeg prioritere en oppfølging av videre fremdrift

Tommy Hagenes
Product Designer
Om Jobbet med byggautomasjon i 12 år med erfaring fra tekniker til avdelingsleder med salgserfaring. Veien videre gikk til facility management med fokus på teknisk forvaltning, særlig på energieffektive bygg for deretter å spesialisere meg på "Proptech" sensorteknologi. I 2020 var jeg med på over 100 bygg som vi gjorde litt smartere for en lav kost.