Proptech Bergen Tested!

Tommy Hagenes
Daglig Leder i Energy Control

Skrevet av: Tommy Hagenes, Energy Control og Proptech Bergen og Roar Smelhus, 6CST, Home Workspace og Proptech Bergen

Proptech Bergen ble etablert for å være en akselerator for ny teknologi. En interessant og strategisk følge av dette er at vi tiltrekker oss spennende leietagere, og sammen har vi nå fylt opp 1000kvm på Kokstad. Det neste målet nå er at vi snart skal starte med å fylle de neste etasjene, og dette gjør vi i dialog med Nordea som eier bygget.

Proptech har de siste årene virkelig gjort sitt inntog i BAE- næringen. Selv om Proptech nå skyter fart, spådde Hagenes i januar 2020 at de de negative nyhetene ville komme. Dette er naturlig, i en boom, og blant alle startups, uavhengig bransje. I løpet av året har vi sett flere Proptech selskaper som sliter, og derfor må nedbemanne. Yanzi i Sverige som for ikke lenge siden ble verdsatt i milliard klassen gikk konkurs i juli. Gjennom de siste årene har vi jobbet med, og vurdert en rekke ulike proptech selskaper. Vi tar ikke med oss, eller anbefaler videre aktører som ikke kan svare ut våre kriterier for ett bærekraftig produkt- og med den rette selskapsstrategien.

For gårdeier er problemet større enn noensinne. Hva slags teknologi skal vi satse på, og hva er det produktet/ tjenesten skal løse? Gårdeiere vi har snakket med, som på en eller annen måte er tilknyttet Proptech Bergen, sier at de blir nedringt av ulike proptech selskaper som forsøker å selge inn sin ide. For å løse bærekraftutfordringene er vi avhengig av ny teknologi, men det er en jungel der ut, og uten bygg og konsepter som Proptech Bergen går man fort i blinde. Derfor lanseres nå Proptech Bergen Tested! som en videreføring av Proptech Bergen.

I løpet av de siste 18 månedene har vi på Proptech Bergen testet over 1.500 ulike sensorikker. For Hagenes er dette en lidenskap og hobby, men at for at dette skal bli bærekraftig, må vi mest sannsynlig skalere ned. Det vi ser over tid med Proptech Bergen er ikke lenger å «pushe» ny teknologi, erkjennelsen er at teknologi uansett tvinger seg frem grunnet behovene vi nå har. På Proptech Bergen har vi sett en trend, jo mer teknologi vi får, jo mer kastes. Alt er ikke like bra, og mye av teknologien er heller ikke moden nok. Vår filosofi er at det som er bra snakker vi høyt om og det som ikke er bra nok, ønsker vi å hjelpe teknologiselskapene med å forstå bygget og hvor komplekst det egentlig er.

Nå når teknologi går mot «as a service», er det viktigere å treffe på teknologiske valg enn noen gang før. Hva skjer om selskapet ikke finnes i morgen? Data ligger i skyen, og den er nå eiet av konkursboet. Vi ser at verdiskapingen vi har gjort på Proptech Bergen er å være et grovfilter. Her ser vi at vestlandsbedrifter virkelig har akselerert sin bruk av teknologi gjennom sitt besøk hos oss hvor de kan sjekke ut hva som funker og ikke. Dette ønsker vi dele med hele Norge, og vi har i tillegg internasjonale ambisjoner. Det første vi gjør når vi får ny teknologi på Proptech Bergen, er at vi setter opp og monterer teknologien for testing alene. Her pleier de fleste selskapene å bestå testen, men det er først når vi tester dette sammen med økosystemet i bygget, at eiendomsteknologien «faller igjennom». En får vanligvis ikke mulighet til å teste i bygg, pga. låste siloer og avhengigheten av et pilotprosjekt. Vi må innovere utenfor de tradisjonelle prosjektene, fordi vi må teste mye. En nøkkel for å få dette til, er å åpne alle data. En tilhørighet til Proptech Bergen skal være en læringsarena, en arena for å vise frem sine utfordringer og sine løsninger. Gjennom proptech Tested og at vi har MQTT/API åpne standarder på bygget gir vi mulighet til proptech selskaper å bevise sin teknologi og gårdeiere og utbyggere kan faktisk se at teknologien virker og gir verdi før man starter implementering. Denne smeltedigelen er et dugnadsverk som knytter på seg fagmiljøer i hele norge for å teste og hjelpe til å bidra til grovfilteret.

På Proptech Bergen tar vi nå dette et steg videre. Vi ser et behov for å utvide både på kapasitet og kompetansen, og Energy Control har derfor ansatt Daniel Westervik. For gårdeiere har vi nå en unik mulighet, hvor vi kan dele vår kompetanse gjennom et årlig abonnement. Neste gang en ny startup ringer, kan du enkelt sjekke i Proptech Bergen databasen, om produktet er testet og sertifisert. Om ikke kan du «outsource» hele uttestingen til oss, og du kan bruke tiden din på det du helst skal bruke den til. Vi ser at potensialet i konseptet er så stort, og vi må fortsette å tiltrekke oss sammensatt kompetanse. Det er nettopp derfor vi nå også vurderer om vi skal etablere et Home workspace på førsteetasjen, slik at fremtidens kompetanse kan bygges her. Da får vi satt hele bygget i spill, og i enda større grad koble startup, corporate, studenter, akademia etc.

Denne reisen er allerede startet, men nå starter vi reisen mot Proptech Bergen 2.0.


Tommy Hagenes
Product Designer
Om Jobbet med byggautomasjon i 12 år med erfaring fra tekniker til avdelingsleder med salgserfaring. Veien videre gikk til facility management med fokus på teknisk forvaltning, særlig på energieffektive bygg for deretter å spesialisere meg på "Proptech" sensorteknologi. I 2020 var jeg med på over 100 bygg som vi gjorde litt smartere for en lav kost.