Start med med Energiledelse i dag

Tommy Hagenes
Daglig Leder i Energy Control

Med økende strømpriser og en erkjennelse om at vi har en global utfordring der byggene står for 40% av energiforbruket i Europa, er det viktigere enn noensinne å jobbe konkret med energireduserende tiltak.Verktøy for energiledelse har tradisjonelt sett bestått av SD-anlegg (Sentral Drift-anlegg) og EOS system (Energioppfølgingssystem). Det er gjerne store kostnader knyttet til dette, og ikke alle bygg har slike systemer. Med eiendomsteknologi i vinden er det mange spennende produkter på markedet som gjør at alle kan drive med energiledelse som lønner seg økonomisk fra år 1. Det er helt klart at tung kompetanse og erfaring innenfor segmentet er tradisjonelt sett en nøkkelfaktor, men ved hjelp av den nye og tilgjengelige teknologien kan du gjøre mye på egenhånd.

Det er også slik at det kun er en mindre prosentandel som har både SD-anlegg og EOS system, med Proptech kan alle spare energi uten å gå på bekostning av inneklima.

HAN-port

Alle strømmålere til næringsbygg og privatbolig har i dag nye hovedmålere som i virkeligheten er avanserte nettanalysatorer med ekstremt mye informasjon.

– HAN står for Home Area Network og er en utgang på strømmåleren din hvor sanntidsdata om ditt forbruk sendes. Dataene inneholder blant annet hvor stor effekt du tar ut i sanntid, og kvaliteten på spenningen som leveres til deg mv.

Dette gir oss unik innsikt som vi tidligere har måtte betale store summer for. Hvordan dette blir fremover med tanke på maskinlæring når laster slår inn og ut kan det tenkes at selv om dette bare er hovedmålere kan vi gjerne få ut data på micronivå. Dersom man ser hva Tibber allerede klarer å gjøre med dette på privatmarkedet for tusen kroner, sier det seg selv at vi har mye å gå på i næringsbyggene våre.

Sensorikk

Over/under ventilering

Bruken av sensorikk med Co2, fukt, VOC og temperatur kan gi oss en enkel oversikt over over/under ventilering av soner, etasjer og bygg. Dette kan du komme i gang med få timer ved å plassere tilgjengelig sensorikk rundt, så gjør den jobben for deg. Bilde er hentet fra Airthings sin måte å formidle enkel energiledelse i faste rapporter til driften. Neste steg, etter mitt syn, er at dette korrigeres direkte mot ventilasjonsanlegget og justeres automatisk.

Virkningsgrad på gjenvinner

Ett annet eksempel kan være å kontrollere viktige funksjoner slik som gjenvinner i et ventilasjonsanlegg. Forskjellen på 40 % og 88 % virkningsgrad på en roterende gjenvinner kan være en betydelig sum. Dersom man ikke har ett SD-anlegg kan man på enkelt vis gjøre dette med sensorikk.

På Proptech Bergen har vi installert 4 sensorer fra Disruptive Technologies for å verifisere virkningsgraden på ventilasjonsanlegget, mistanken var at denne var lavere enn beregnet på 80 %. Det ser ut til å stemme, og så langt har vi kun sett 60 % når denne går på 100 % og vi må supplere med varmebatteri på høyere utetemperaturer enn prosjektert.

«Hyttene våre er blitt smartere enn enkelte næringsbygg som bruker 100 ganger, eller mer av energiforbruket.»

Deling av data

Mye data er tilgjenglig fra tredjeparter slik at man skal kunne hente data som er lett tilgjenglig. Tanken er at ikke alle bygg trenger utesensorer, men kan dele med nabobyggene. Elhub og WasteIQ er to konkrete initiativ på deling av data.

Elhub

Elhub er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet.

Det som er spennende med dette er at energidata skal være tilgjengelig til deg som eier av bygget, derimot er det forsinkelser på 1 døgn. Dette er interessant for å behandle data, men for tregt for å faktisk agere og gjøre tiltak. Litt synd siden begrensningen ikke er målerne, men datahåndteringen i skyen.

WasteIQ

-Waste IQ er en digital plattform som samler data fra ulike deler av et avfallsselskap og gjør dem tilgjengelig for alle som har behov for slike data.

Tanken ved WasteIQ er å dele alle sensordata fra avfallsystemer kontra dagens løsning der man må importere en CSV fil etter hver tømming mot EOS systemet.

Det finnes mange eksempler på hvordan teknologi som er tilgjenglig i dag kan hjelpe oss med å arbeide lettere ved energiledelse, det viktigeste er å starte i dag, teknologien er allerede der.


Tommy Hagenes
Product Designer
Om Jobbet med byggautomasjon i 12 år med erfaring fra tekniker til avdelingsleder med salgserfaring. Veien videre gikk til facility management med fokus på teknisk forvaltning, særlig på energieffektive bygg for deretter å spesialisere meg på "Proptech" sensorteknologi. I 2020 var jeg med på over 100 bygg som vi gjorde litt smartere for en lav kost.