Vi fyller byggene med teknologi fra 80-tallet

Tommy Hagenes
Daglig Leder i Energy Control

- Ville du kjøpt en bil som oste av fremtid, men som på  innsiden var full av teknologi fra 80-tallet? De fleste ville trolig  svart nei, men når det gjelder bygg svarer mange faktisk ja.    

Ford Sierra, Opel Kadett og Volvo 240.

Kjente og kjære biler  fra 80-tallet, og som på den tiden var noe av det bedre som rullet rundt  på fire hjul. I 2022 har nye modeller og nye bilmerker tatt over, og de  færreste ville valgt å kalle noen av de tre bilmodellene et  fremtidsrettet valg.

Dessverre er situasjonen for mange av byggene  vi rehabiliterer, men også bygger i 2022, en helt annen. På utsiden ser  de ut som 2022, men deler av den tekniske innmaten kommer fra  80-tallet. Det blir som å kjøre en Tesla med innmaten til en Volvo 240.  Opplevelsen blir ikke helt den samme.

Nettopp dette tok jeg opp i 2020.  Jeg tok da til orde for en radikal endring, men samtidig var jeg  imidlertid selv med på å dra næringen i feil retning. Jeg var med å  bidra til fortsatt bruk av utdatert teknologi, uten at jeg selv egentlig  var klar over det.

Noen år tidligere gikk jeg nemlig i tospann  med en av landets største eiendomsaktører og frontet et massivt  teknologiprosjekt. Ambisjonen var at alle selskapets bygg skulle  samkjøres og ha ett felles toppsystem for styring og overvåking av all  teknikk.

Underveis i prosjektet kom vi frem til at vi måtte  standardisere styringssystemene med en felles protokoll. Tidligere hadde  det vært vanlig med flere ulike systemer, og LON, Modbus og KNX var  bare noen av de løsningene som ble brukt. Ulike systemer gjorde gjenbruk  og det å ta over et anlegg utfordrende.

I dette prosjektet skulle  vi derfor være fremsynte og gå for en felles standard for  byggautomasjon. Valget falt på BACnet, en kommunikasjonsprotokoll for  «Building Automation and Control Network». Vi mente at vi var langt  fremme i skoene og overbevist om at dette ikke kunne slå feil.

Allerede tidlig i prosjektet begynte imidlertid utfordringene å dukke opp.

For  eksempel ville ikke data som skulle gjennom routerne fungere skikkelig.  For å løse dette måtte vi legge til en kontrollenhet som hadde en  BBMD-funksjon, nemlig en BACnet Broadcast Management Device. Men heller  ikke dette fungerte optimalt. Den beste parallellen til denne funksjonen  finner vi kanskje i TV-serien, The Office.

En av medarbeiderne på  kontoret, Dwight Shure, liker nemlig å gjenta alle meldinger som sjefen  sier. Det samme er tilfellet for BBMD-funksjonen. Hver gang noe skal  skje, så gjentar BBMD-funksjonæren beskjeden. Fra et IT-perspektiv er  dette galskap og kaos var dermed uunngåelig. Samtidig hadde protokollen  ingen form for innebygd sikkerhetsløsning.

Etter hvert kom det sigende en mistanke om at vi kanskje hadde gått feil allerede fra starten.
Ny  eiendomsteknologi hadde gjort sin inntreden og jeg begynte å stille meg  spørsmålet, hvorfor skulle denne teknologien egentlig tvinges til å  kommunisere på en plattform fra 80-tallet? Var det fordi den var best på  datahåndtering? Var det fordi den var fremtidsrettet og tilrettelagt  for å sende data opp i skyen? Var den optimalisert for å sende mest  mulig data, i minst mulig størrelse over 5G?

Svaret var nei på alle disse spørsmålene.

Den  gryende mistanken ble stadig sterkere, og svaret ble til slutt  åpenbart. Valget av BACnet som en felles kommunikasjonsprotokoll var en  gigantisk bommert. Forklaringen var egentlig åpenbar. Hele protokollen  er utviklet på 80-tallet, lenge før internett, IP og routere og er  dermed ikke utviklet med tanke på moderne teknologi og løsninger. Ja,  det har kommet oppdateringer underveis, men det blir litt som å koke  suppe på den samme spikeren. Det blir aldri gourmet.

De siste årene har jeg derfor  blitt mer og mer overbevist om at vi må komme oss videre. BACnet må  skrotes til fordel for langt bedre løsninger. Mens de etablerte aktørene  sover i timen, har utviklingen av ny eiendomsteknologi (proptech)  virkelig skutt fart. BACnet og andre protokoller utviklet på 80-tallet  står foran sitt Kodak Moment, og vil oppleve at de byttes ut med moderne  løsninger som er både bedre og billigere.

BACnet ligger ikke for døden  fordi det finnes en litt bedre protokoll, eller fordi løsningen mangler  en god fiks for sikkerhet. Kommunikasjonsprotokollens overordnede  problem er at den har blitt forbigått. APIer og MQTT har ganske enkelt  tatt over. Den nye teknologien svarer ja på alle spørsmålene jeg stilte  meg selv litt lenger oppe i teksten. Ja, ny teknologi er best på  datahåndtering. Ja, den er fremtidsrettet og ja, det er optimalisert for  data- og skyløsninger. Lukkede protokoller, som BACnet, kommer derfor  til å dø ut.

Vi må derfor slutte med å utruste byggene våre med  fossil teknologi fra 80-tallet. Vi ville selvsagt ikke akseptert  80-tallsteknologi i bilene vi kjører, la oss ikke akseptere det i  byggene våre heller.

Vi  må derfor slutte med å utruste byggene våre med fossil teknologi fra  80-tallet. Vi ville selvsagt ikke akseptert 80-tallsteknologi i bilene  vi kjører, la oss ikke akseptere det i byggene våre heller.        

Tommy Hagenes
Product Designer
Om Jobbet med byggautomasjon i 12 år med erfaring fra tekniker til avdelingsleder med salgserfaring. Veien videre gikk til facility management med fokus på teknisk forvaltning, særlig på energieffektive bygg for deretter å spesialisere meg på "Proptech" sensorteknologi. I 2020 var jeg med på over 100 bygg som vi gjorde litt smartere for en lav kost.